آدرس دفتر مرکزی:

استان فارس – شیراز – بلوار فرهنگ شهر – نبش کوچه 36 – ساختمان دردانه – طبقه دوم – واحد 23

کدپستی: 7187667468

تلفکس: 36327039(71)98+

همراه: 9120884326(98)98+

پست الکترونیک: info@sana-group.ir

پست الکترونیک: kohan@sana-group.ir

با ما در تماس باشید.

1 + 2 = ?