هدف از بازرسی آسانسور

هدف از بازرسی آسانسور بررسی مطابقت استاندارد های آسانسور با تمام الزامات ایمنی و فنی و ASME برای صدور گواهی سلامت آسانسور می باشد.

حوادث آسانسور ها  به ندرت اتفاق می افتد ولی در صورت وقوع مهلک بوده و خسارات جانی و مالی زیادی به همراه دارد. به همین دلیل است که سندیکای آسانسور و سازمان استاندارد ایرانصدور گواهی سلامت و بازرسی استاندارد آسانسور ها را ضروری می داند. بازرسی آسانسور باید طبق استاندارد های بین المللی  ASME  تست و بازرسی شده و چک لیست این استاندارد ها توسط بازرس پر شود.

اهمیت و بازرسی فنی و ایمنی آسانسور باعث می شود که فرد اطمینان حاصل کند که آسانسور  با کارایی و بهره وری بالا در حال کار است و مسائل ایمنی در آن به درستی رعایت شده و در صورت بروز نقص فنی و یا خرابی جزئی با بازرسی به موقع و با هزینه بسیار کمتر عیب بر طرف شده و از خسارات پر هزینه تر می کاهد و عمر آسانسور را طولانی تر می کند.

 موارد  بازرسی آسانسور  شامل چک لیست هایی مانند زیر اما نه محدود به آن می باشد:

بازرسی ضربه گیر
بازرسی وزنه تعادل ضربه گیر
بازرسی ایمنی آسانسور
بازرسی گاورنر
بازرسی دستگاه اسلک، طناب
بازرسی محدودیت های طبیعی
بازرسی محدودیت های نهایی
بازرسی عملیات اضطراری آتش نشانان
بازرسی برق اضطراری و بسیاری از موارد دیگر می باشد

آسانسور های باربری و مسافربری با نیروی برق و یا پمپ هیدرولیکی کار می می کنند. به علت اینکه آسانسور مردم را جابحا می کنند باید به دقت نگه داری شود و کارکرد صحیح آن بررسی شود. بازرسی فنی و ایمنی آسانسور هیدرولیکی یا برقی باید هر 6 ماهه یکبار توسط فرد واجد شرایط بررسی شود.

چک لیست تعمیر و نگهداری آسانسور باید جامع  باشد و کابین آسانسور، ماشین آلات عملیاتی و سیستم کابل کشی را پوشش دهد.

1
2
3

بازرسی روزانه آسانسور

موارد بازرسی آسانسور باید به صورت دوره ای  توسط بازرس آسانسور بررسی شوند. وافراد غیر متخصص، نمی توانند با نظارت بر موارد فوق ایمنی آسانسور را برای کاربران کنترل کنند اما با انجام موارد زیر می توان به بازرسی های موفقیت آمیز کمک کرد در واقع علاوه بر بازرسی های کلی دوره ای فرد می تواند با بررسی اجمالی برخی مسائل به صورت غیر فنی به ایمنی خود و ساکنین ساختمان کمک کند:

اطمینان حاصل کردن از اینکه تمام کپسول های آتش نشانی در مکان های مناسب نگهداری می شوند و برچسب ها به روز می شوند.
درب کابین آسانسور به درستی کار می کند و درب قفل می شود.
کابین آسانسور از اشیایی که به آسانسور مرتبط نیست، خالی باشد. از آسانسورهای مسافربری برای باربری استفاده نشود. در تمام مراحل فرود حفظ روشنایی خوب رعایت شود.
سرویس تلفن برای آسانسور با یک خط اختصاصی انجام شود تا همیشه درست کار کند.
اگر فرد متوجه عملکرد غیرمتعارف آسانسور شد، از جمله سر و صدا، ضربه، بستن درب به صورت متفاوت، چراغ غیر قابل استفاده، دکمه های شکسته فرد متخصص را مطلع نماید.
بازرسی به موقع واحد های آسیب دیده می تواند بدون ریسک و معطلی همسایگان ساختمان ،زیر نظر مدیر ساختمان توسط تعمیرکار آسانسور صورت گیرد.
تخریب تدریجی قطعات در واحدهای قدیمی تر می تواند قبل از بروز یک نقص عمده ملاحظه و تصحیح شود.
چک لیست زیر می تواند برای بررسی شرایط آسانسور بین دوره های نگهداری برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار گیرد.

چه کسی مسئول حفظ آسانسورها و پله برقی در این محل است؟
اغلب آسانسورها چطور نگهداری می شوند؟
مستندات  تعمیر و نگهداری چگونه است؟
آیا در حال حاضر برنامه تعمیر و نگهداری منظمی وجود دارد؟
چک لیست بازرسی استاندارد آسانسور
آیا درب ها در هر طبقه، در هر دهانه محافظت می شوند؟
آیا کابین آسانسور هم سطح با دهانه ورودی هر طبقه است؟
آیا مواد کف در ماشین ها و در فرود فرود آمده است؟
آیا پرتوهای مادون قرمز، چراغ های جلو به طور صحیح عمل می کنند؟
آیا درب کابین  آسانسور بین  طبقات باز می شود؟
آیا درب سقف آسانسور / درب جانبی در برابر باز شدن غیر مجاز از داخل کابین محافظت می شود؟
آیا روشنایی اضطراری کار میکند (سوئیچ تست موجود است)؟
آیا سیستم اطلاع رسانی اضطراری عمل می کند (زنگ / تلفن / هر دو) ؟
آیا سوئیچ توقف اضطراری درست کار می کند؟